Finanstilsynet nekter 38 advokater å drive med eiendomsmegling

Finanstilsynet mener 38 advokater som har tatt jobber som eiendomsmeglere har drevet ulovlig, fordi de mangler etterutdanning.

– Dette anser vi å være et grovt brudd på advokaters plikter etter eiendomsmeglingsloven. Det er her snakk om advokater med ingen eller få timer med etterutdanning, sier Finanstilsynets seksjonssjef Anne-Kari Tuv til E24.Nettstedet har fått innsyn i brev som viser at til sammen 38 advokater blir nektet å påta seg oppdrag som eiendomsmeglere. Etter loven skal alle som vil drive med eiendomsmegling i Norge jevnlig ta etterutdanning. Det gjelder også utdannede eiendomsmeglere.Ifølge Tuv inngår ikke eiendomsmegling i den ordinære juridiske utdanningen. Finanstilsynet har blant annet nektet en advokat å drive eiendomsmegling fordi han ikke har tatt noe eiendomsmeglerfaglig etterutdanning. Advokaten har svart til tilsynet at han ikke kjente til lovkravet.Både Norges Eiendomsmeglerforbund og Advokatforeningen er tydelige på at advokater som ikke overholder regelverket må forvente at det får konsekvenser.Ifølge E24 har flere av advokatene påklaget meglerforbudene til Finansdepartementet, som har mulighet til å overprøve Finanstilsynet.Finanstilsynet har gitt advokatene beskjed om at forbudet kan oppheves senere, dersom de søker og gir en god begrunnelse.Advokatene beholder sine advokatbevillinger.(©NTB)