Første kontrakt delt ut for bybane over Bryggen

Konsulenter skal legge hårete planer.

Bergen kommune har tildelt Norconsult kontrakt for reguleringsarbeidet for Bybanen fra Bergen sentrum til Åsane, går det frem av en pressemelding.Arbeidet skal gjennomføres i samarbeid med Asplan Viak. Oppdraget omfatter 12,5 kilometer bybane-trasé, forlengelse av Fløyfjellstunnelen og ny 14 kilometers hovedsykkelrute mellom Bergen sentrum og Åsane.Det aktuelle planområdet karakteriseres som omfattende, og med et mangfold av problemstillinger.- Den nye traseen skal føres gjennom byens historiske bykjerne, forbi både Torget og Bryggen. Den skal videre i tunnel gjennom Sandviken - med holdeplass under bakken - via Norges Handelshøyskole og gjennom områder for fremtidig byutvikling, sier Alex Lunde, kontorleder hos Norconsult i Bergen.Intensjonen er at Bybanen skal bli en integrert del av Åsane senterområde og betjene byutviklingsområder nord i Bergen. Forlengelse av Fløyfjellstunnelen betyr kobling mot dagens tunnel og planlegging av nytt motorveikryss i Eidsvåg.- Blir ikke mye morsommereNorconsult og Asplan Viak har ifølge meldingen satt sammen et tverrfaglig team som skal løse et meget bredt spekter med fag for en mangfoldig og robust plan.- Det blir ikke så mye morsommere enn dette! Å planlegge denne delen av Bybanen er både spennende og utfordrende. Asplan Viak og Norconsult har samarbeidet før. Vi har supplerende kompetanse og gode relasjoner, sier Asplan Viak-sjef Øyvind Mork i en kommentar.Arbeidet med reguleringsplan og teknisk forprosjekt skal pågå fram til 2022. Planlagt byggestart er i 2024, med ferdigstillelse i 2031.Planarbeidet er delt inn i seks reguleringsplaner. Trasé for hovedsykkelruten er skilt ut som egen reguleringsplan på strekningen Bradbenken-Munkebotstunnelen.På resten av strekningen inngår hovedsykkelruten i reguleringsplanene for delstrekningene.En het politisk potetTrasevalget for Bybanen fra Bergen sentrum og nordover har mildt sagt vært en het politisk potet i byen mellom de syv fjell.Saken fikk KrF til å trekke seg fra det borgerlige byrådet i 2014.Året etter var KrF tilbake i byrådet, i en koalisjon med Ap og Venstre. I desember i fjor fikk dette byrådet massiv kritikk for sitt forslag om bybane i tunnel fra Sandbrogaten, med stopp i fjell ved Norsk Lærerakademi (NLA) og Sandviken brygge og tunnel til NHH.Etter nye vurderinger gjorde byrådet en helomvending, og kunngjorde dagens planer på en pressekonferanse i januar.Engasjementet «på gata» har også vært stort. For eksempel møtte bergenserne i februar 2016 mannsterke opp i en folkemønstring for å protestere mot trasevalget over Bryggen.Og motstanderne har ikke gitt opp. Så sent som i forrige uke gikk tidligere Ap-byråd og nåværende frontfigur i Bryggens Venner, Trond Tystad, ut i Bergens Tidende og krevde at det nye bystyret omgjør sitt vedtak om bybane langs Bryggen.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også