Saken skal avgis fra Stortingets utdanningskomité tirsdag. I et eget forslag fra Ap bes regjeringen vurdere hvordan man kan sikre at mindreårige med endelig asylavslag, under gitte forutsetninger, får fortsette påbegynt videregående opplæring fram til utreisefrist.– Vi ønsker å sikre alle videregående opplæring fram til utreise, såfremt man samarbeider og opplæringen inngår i forberedelsen til returen, sier Aps utdanningspolitiske talsperson Martin Henriksen til NTB.– Vi ønsker at et slikt tilbud skal være i tråd med den generelle asyl- og innvandringspolitikken, legger han til.Henriksen håper et tilbud om videregående opplæring kan gi ungdom med asylavslag økt motivasjon til å samarbeide om retur.– Vi er også opptatt av å sikre et tilbud til de som blir værende i landet lengre av forhold de selv ikke rår over, forklarer Ap-politikeren.Fullt sprikTil tross for at avgivelsen av saken er blitt utsatt, ser det ikke ut til at utdanningskomiteen klarer å samle seg om en felles holdning.– I denne saken har jeg opplevd stor vilje til å søke felles enighet, og vi har hatt flere konstruktive samtaler med både KrF og Ap. Men dessverre kan det nå se ut som om vi alle ender på hvert vårt forslag, sier komitéleder Roy Steffensen (Frp) til NTB.Han viser til at saken trolig ikke berører flere enn rundt 15 ungdommer. SV har imidlertid fremholdt at det dreier seg om 60–70 unge asylsøkere.SignaleffektFremskrittspartiet ønsker ikke at ungdom med avslag, som da oppholder seg ulovlig i landet, skal gå på videregående.– Vi ser for oss at et alternativt, returforberedende opplegg kan være løsningen for dem som samarbeider om retur, sier Steffensen.– Vi er redd for signaleffekten ved å tillate videregående skole i Norge, når man har ulovlig opphold. Det vil neppe øke motivasjonen til å samarbeide om utreise, legger han til.Henriksen mener imidlertid at Ap har rammet inn sitt forslag slik at man unngår en uheldig signaleffekt.Fikk AUF-støtteI SVs opprinnelige  heter det at Stortinget skal be regjeringen fremme forslag til lovendring, slik at retten til videregående opplæring for ungdom med endelig avslag på asylsøknad gjelder fram til utsendelsesdato.– Jeg har et inderlig håp om at behovet for å være høy og mørk i innvandringsspørsmål kunne settes til side når det gjelder akkurat denne gruppen, sa SVs Mona Fagerås i utdanningskomiteen til  sist uke.Hun fikk støtte fra AUF-leder Ina Libak.– Jeg håper at Ap lander riktig i denne saken. Det burde være enkelt, fordi det er veldig få ungdommer det er snakk om, men det betyr mye for livet deres. Jeg har ingen tro på at å stramme inn ved å nekte dem skolegang, har noen som helst effekt i asylpolitikken, sa hun til avisen.(©NTB)