Vellesen Løken reagerer på KrFs forslag om å øke barnetrygden, og mener det ikke er en god løsning. Hun peker på at tiltaket vil være for dyrt og ikke ha effekt for familier som allerede har god inntekt. Vellesen Løken mener i stedet at regjeringen bør jobbe direkte med å øke midlene til lavinntektsfamilier.– Forskning viser at barn i lavinntektsfamilier klarer seg bedre dersom de får mer penger. De får bedre karakterer og mindre atferdsvansker, sier hun.– Samtidig viser forskningen at økt inntekt har ingen eller liten betydning for familier som allerede har en høy inntekt, legger hun til.Barn i lavinntektsfamilier klarer seg bedre ved økt inntekt, fordi familien får mindre stress og konflikter. Vellesen Løken mener en stabil økonomi kan bidra til at foreldrene får mer økonomisk og psykologisk overskudd til å støtte barnas læring og utvikling.(©NTB)