– Georgia er et av våre prioriterte partnerland i Eurasia-regionen. Landet har gjennom mange år stått for en positiv reformkurs, noe som også har brakt landet tettere inn i europeisk og euroatlantisk samarbeid, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H).Hun sier det er ut fra en samlet vurdering av norske interesser, og våre forbindelser med landene i Sør-Kaukasus, at Norge nå oppretter ambassade i Georgia.– Med fast nærvær i Tbilisi vil vi også ha et godt utgangspunkt for å følge utviklingen i regionen som helhet, sier hun.Samtidig legges ambassaden i Baku ned. Forholdet til Aserbajdsjan bli ivaretatt gjennom sideakkreditering fra ambassaden i Ankara. Det tas dessuten sikte på å opprette et honorært generalkonsulat i Baku.Endringen i Norges representasjon i Sør-Kaukasus iverksettes i løpet av 2019.(©NTB)