- Norsk EU-medlemskap er ikke aktuelt

Det er temmelig utenkelig at Norge kommer til å søke EU-medlemskap i overskuelig framtid, mener utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H).

Norsk EU-medlemskap et ikke-tema, trass i at EU-motstanden i Norge er mindre enn på lenge, slår hun fast. Utenriksministeren vil ikke love en ny EU-kamp, selv om hennes parti Høyre står solid plantet på ja-siden.– EU-medlemskap er ikke noe aktuelt spørsmål i overskuelig fremtid, sier Eriksen Søreide til NTB.Hun reagerer samtidig på EØS-debatten som har utspilt seg de siste dagene. Neste år er det 25 år siden avtalen kom på plass.EØS-opprør– Da flertallet stemte nei til EU-medlemskap i 1994, var det under forutsetning av at vi hadde EØS-tilknytningen. Et klart flertall i Norge er tilhengere av EØS, og ser hvor viktig denne avtalen er for eksportrettede hjørnesteinsbedrifter i våre lokalsamfunn og for norsk økonomi som helhet, sier Eriksen Søreide.En meningsmåling fra Sentio fredag viser rekordoppslutning om EØS-avtalen, med 60,2 prosent. Det er den høyeste oppslutningen om EØS som Sentio har målt.Samtidig er det et gryende opprør i fagbevegelsen, mens SV-leder Audun Lysbakken fredag ba de andre partiene slutte å være så redde og i stedet slutte opp om en utredningen av alternativer til avtalen.– EØS-avtalen er en abonnementsordning på høyrepolitikk, proklamerte Lysbakken, som mener det finnes bedre løsninger.– Det er utopisk å tro at vi skal få en bedre avtale for norske arbeidsplasser og norsk velferd enn EØS-avtalen, var Eriksen Søreides replikk.SjokkneiFellesforbundet største avdeling – Avdeling 5 i Bergen – vedtok nylig å si nei til EØS-avtalen, noe som har skapt sjokkbølger langt inn i LO og Arbeiderpartiet. Det kan vippe hele LO over på nei-siden, dersom Fellesforbundet følger vedtaket til Bergens-avdelingen.Bakgrunnen er at NHO nylig fikk medhold i EØS' klageorgan ESA om at arbeidsgiverne ikke skal være pålagt å betale reise, kost og losji for utenlandske arbeidstakere som reiser til Norge for å jobbe, etter at fagbevegelsen hadde vunnet fram i tre rettsinstanser i Norge.Britenes brexit har også bidratt til å aktualisere debatten om EØS-avtalen.Spent på LOEriksen Søreide er spent på hvor LO vil lande i saken.– Jeg håper at når LO får analysert saken grundig, vil konklusjonen ta høyde for hvor viktig EØS-avtalen er for et bærekraftig velferdssamfunn og norske arbeidsplasser. Når en stor aktør som LO beveger seg i retning av å avvise EØS-avtalen, legges det merke til internasjonalt, sier hun.Samtidig er hun glad for at Arbeiderpartiet og Ap-leder Jonas Gahr Støre varmt forsvarer avtalen.– Jeg setter stor pris på tydeligheten fra Ap, sier Eriksen Søreide.(©NTB)


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også