Den norske militære etterretningen opererer for det meste i utlandet, blant annet med spionasje, og er den eneste delen av den norske staten som har lov til å bryte loven i andre land.I forslaget for ny lov for E-tjenesten foreslår regjeringen at både ansatte og andre som er på oppdrag for tjenesten skal få straffrihet for lovbrudd som er begått under oppdraget også i Norge, skriver .I høringsnotatet fra Forsvarsdepartementet kommer det fram at Etterretningstjenesten i dag allerede bryter norske lover, fordi mennesker på oppdrag for tjenesten «innimellom må gjøre ting som ville vært ulovlig dersom de ikke var på oppdrag». Departementet mener at det allerede i praksis er slik at E-tjenestens ansatte slipper straff, men ønsker det nedskrevet i loven slik at de som utfører «oppdrag fra myndighetene ikke skal frykte personlig straffeforfølgelse».I høringsnotatet trekker departementet fram svart betaling av kilder og smugling av «større kontantbeløp ut av landet» som tillatte lovbrudd.(©NTB)