Rødt vil holde barnetrygd utenfor sosialstønad

Rødt fremmet tirsdag forslag om å be regjeringen sørge for at kommuner holder barnetrygden utenfor beregning av sosialstønad

Forslaget ble levert på møtet i Stortingets finanskomité, som tirsdag behandlet neste års statsbudsjett.«Stortinget ber regjeringen sørge for at kommuner holder barnetrygden utenfor beregning av sosialstønad, og sette av midler til kompensasjon for dette i revidert nasjonalbudsjett for 2019», heter det i Rødts forslag.Mandag skrev Dagbladet at nesten 50.000 barn ikke får noen glede av at barnetrygden blir økt 1. mars neste år etter at KrF fikk gjennomslag for dette i budsjettforhandlingene. Årsaken er at de aller fleste kommuner regner barnetrygden som inntekt og trekker fra beløpet før de beregner hvor mye sosialhjelp familien skal få.Stortingets finanskomité avga tirsdag sin innstilling om neste års statsbudsjett, én uke på overtid. Regjeringspartiene Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre kom for en uke siden til enighet med KrF om 2019-budsjettet.KrFs interne veivalgsprosess førte imidlertid til at budsjettprosessen måtte forskyves med en uke, noe som betyr at finansdebatten holdes 3. desember. Forhandlernes avtale sist tirsdag betød imidlertid at det ikke ble behov for ytterligere utsettelser.(©NTB)