Samtidig vil partiet kutte 1 milliard i momsen, skriver Klassekampen.Rødt legger fram sitt alternative statsbudsjett klokka 10 fredag.Den progressive skatteøkningen vil gjelde alle som tjener over 600.000 kroner. De med inntekt opp til én million bør betale 4.400 mer i skatt, ifølge Rødt, mens de som tjener mellom 2 millioner og 1 milliard bør få en økning på 135.600 kroner i snitt.Det vil gi en økning på inntektssiden på 27 milliarder kroner i 2019, som stiger til drøyt 37 milliarder i 2020. Pengene vil partiet blant annet bruke på en kostbar tannhelsereform.– Det har vært viktig for oss å vise at det er mulig å reversere de skattelettene som regjeringen har gitt, sier Rødt-nestleder Marie Sneve Martinussen.I tillegg foreslår partiet en økning i avgiftene, først og fremst økt CO2-avgift, på 1,4 milliarder kroner.(©NTB)