Trude Drevland skal lede nytt eldreråd

Regjeringen har oppnevnt et nytt råd som skal bidra til å skape et mer aldersvennlig samfunn. Bergens tidligere ordfører Trude Drevland skal lede rådet.

Politikk

– I årene som kommer blir det flere eldre i samfunnet. Det gir oss muligheter. Mange av de eldre er ressurssterke og ønsker å delta, men det krever en holdningsendring. Vi må fjerne synlige og usynlige hindre og tilrettelegge bedre, sier eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen (Frp) i en pressemelding.Bergens tidligere ordfører Trude Drevland (71) har fått jobben med å lede rådet, som også skal ha representanter fra Pensjonistforbundet, KS, Oslo Met ved Nova, NHO, Frivillighet Norge og Husbanken.Rådets mål er å bidra til å skape et mer aldersvennlig samfunn, spre kunnskap og bevisstgjøring om aldring og være en pådriver for nødvendige endringer. I årets statsbudsjett har regjeringen foreslått 10 millioner kroner til et program for et aldersvennlig Norge, og rådet Drevland skal lede er ment å være en overbygning til dette programmet.Over en million nordmenn er nå over 60 år.(©NTB)

trude drevland
Nyheter
Politikk