Den britiske handelsministeren fikk mandag besøk av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) i London. Der diskuterte de hvordan handelen mellom Norge og Storbritannia skal fungere når britene nå trekker seg ut av EU.Fox sier målet er å forhandle fram en ny frihandelsavtale med Norge som kan tre i kraft 1. januar 2021, når den planlagte overgangsperioden etter brexit utløper. Det store spørsmålet blir dermed hva Norge og Storbritannia ønsker å få ut av denne avtalen.– Det vi har sagt fra britisk side, er at alle nye avtaler vi inngår, bør være minst like liberale som dem vi har i dag, sier Fox til NTB.Med på noteneRøe Isaksen er langt på vei med på notene.– Utgangspunktet vårt er soleklart. Det er at det skal være et minst like godt klima for investeringer og handel som det er i dag. Om noe skal det bli bedre, sier næringsministeren.Han trekker fram fisk som eksempel.– Hvis Storbritannia går ut av EUs tollunion, vil de ha mulighet til å gi oss bedre tollbetingelser på fisk. Da vil vi kunne tilby dem billigere fisk til fish and chips.Vil ha global liberaliseringFox mener den globale utviklingen har gått i feil retning siden finanskrisen. Han ser med bekymring på hvordan stadig nye hindre settes opp.– Vi er kommet inn i en periode med mer proteksjonisme. Det må vi forsøke å reversere, sier den britiske handelsministeren.Han mener britene har en unik mulighet til å ta initiativ til mer global frihandel når de nå går ut av EU og skal forhandle fram egne avtaler for å erstatte EU-avtalene som Storbritannia er bundet av i dag.– Vi mener tida er inne for en global runde med liberalisering av handelen, sier Fox.EØS-knipeI første omgang er britenes plan å kopiere EUs eksisterende frihandelsavtaler, for slik å få det grunnleggende på plass raskt. Deretter vil de gradvis forhandle fram skreddersydde nye avtaler med sine handelspartnere.-Men med Norge blir det mer komplisert. Norges medlemskap i EUs indre marked gjennom EØS-avtalen gjør at vi i noen spørsmål vil måtte skjele til hva slags avtale britene inngår med EU etter skilsmissen, forklarer Røe Isaksen.– Men det er all grunn til å tro at vi raskt vil kunne få på plass nødvendige avtaler, forsikrer han.Forberedt på «no deal»På mandagens møte brukte Fox og Røe Isaksen også tid på å diskutere hva Norge og Storbritannia skal gjøre hvis britene ender opp med å krasje ut av EU uten avtale fordi forhandlingene om vilkårene for skilsmissen havarerer.Røe Isaksen mener fortsatt at dette er et usannsynlig scenario.– Men vi forbereder oss på alle mulige utganger, også et «no deal»-scenario, sier han.Ifølge Røe Isaksen er norske myndigheter godt i gang med kartleggingen.– Men det er et enormt arbeid, og usikkerheten er stor, advarer han.(©NTB)