Statsminister Erna Solberg (H) tar selvkritikk på at informasjonen til Stortinget om objektsikring burde vært kommunisert tidligere, tydeligere og mer samlet.Med et mistillitsforslag fra opposisjonen hengende over seg tok Solberg ordet i debatten om objektsikring i Stortinget onsdag. Der gjentok hun formuleringene fra kontroll- og konstitusjonskomiteens åpne høring om Riksrevisjonens kritiske rapport av regjeringens arbeid med terrorsikring:– Kunnskapen om hvor kompleks og krevende objektsikringsarbeidet er, har vært en gradvis erkjennelse. Kompleksiteten og kostnadene med arbeidet er noe regjeringen burde ha kommunisert tidligere og tydeligere og mer samlet til Stortinget. Jeg vil understreke fra Stortingets talerstol at jeg tar selvkritikk på dette, sa Solberg.– Mer krevende enn antattHun innledet med å si seg enig med Riksrevisjonen som slår fast at det vil ta tid før grunnsikringen av skjermingsverdige objekter i politiet og Forsvaret har en permanent grunnsikring.– Dette tar vi på alvor, sa Solberg.Hun sa videre at man i dag vet at gjennomføringen har vist seg langt mer kostnadskrevende og tidkrevende enn da objektsikringsforskriften ble vedtatt i 2010.Avviser brudd på informasjonspliktHun avviste imidlertid at regjeringen har brutt informasjonsplikten den har overfor Stortinget, ifølge Grunnloven.Kontrollkomitéleder Dag Terje Andersen (Ap) viste til at Justisdepartementet i 2015 fikk vite at statsbudsjettet inneholdt feil opplysninger om status for politiets sikringsarbeid. Likevel ble ikke Stortinget informert om feilen mens den behandlet budsjettet.– De opplysningene hadde grunnlag for å gi feil opplysninger om status. Det har et grunnlag for at de kan oppleves feil. Men den korrekte statusen er rapportert i budsjett etter budsjett etterpå, sa Solberg.Andersen tok også opp at Forsvarsdepartementet ikke opplyste om at Forsvaret ikke ville klare å nå fristen for objektsikringsarbeidet som opprinnelig var satt til 1. januar 2015. I stedet har departementet laget en investeringsplan der målet er å være ferdig i 2025.Solberg gjentok at regjeringen kunne informert bedre om dette.