EU-domstolen bekrefter at Storbritannia ensidig kan avlyse brexit

EU-domstolen i Luxembourg har avgjort at britene ensidig kan trekke tilbake varselet om utmelding av EU dersom de skulle ønske det.

Ethvert medlemsland, inkludert Storbritannia, står fritt til å trekke tilbake en notifikasjon om utmelding av EU etter EU-traktatens artikkel 50, konkluderer EU-domstolen i sin dom mandag formiddag.Denne muligheten står åpen fram til en avtale om utmeldingen trer i kraft.Dommen kommer dagen før den historiske avstemningen i Parlamentet i London om skilsmisseavtalen den britiske regjeringen har forhandlet fram med EU.