– Etter alle tiltakene som er gjennomført for å styrke kontrollen på våre yttergrenser og for å øke sikkerheten, mener vi tida er inne for å avvikle de midlertidige kontrollene som er gjeninnført på indre grenser, sier EUs migrasjonskommissær Dimitris Avramopoulos.Han viser til en ny spørreundersøkelse der 70 prosent av de spurte sier seg enige i at Schengen er en av EUs viktigste bragder.– Vi kan ikke ignorere europeeres mening, sier Avramopoulos.I alt seks land har gjeninnført kontroll på indre grenser i Schengen: Danmark, Frankrike, Norge, Sverige, Tyskland og Østerrike. Kontrollene ble innført i kjølvannet av flyktningkrisen og terrorangrepene i flere europeiske land i 2015.De norske kontrollene gjelder ferjer som ankommer fra Danmark, Sverige og Tyskland. Kontrollregimet ble nylig forlenget fram til 11. mai 2019.(©NTB)