Forbereder mulig søksmål mot staten

Finnmark fylkeskommune har hyret inn advokatfirmaet Kluge, og forbereder seg nå til et potensielt søksmål mot staten for å stanse fylkessammenslåingen.

Kluge har på oppdrag fra fylkeskommunen ettergått saken for å undersøke om fylkeskommunen har et rettslig grunnlag for å gå til sak.– Det kan anføres gode rettslige argumenter for at Stortingets vedtak av 8. juni 2017 om sammenslåing av Troms og Finnmark er ugyldig, konkluderer nå advokatfirmaet, som er blitt bedt om å lage et utkast til søksmålsvarsel.– Vi har akkurat mottatt notatet fra advokatfirmaet Kluge. Nå skal vi gå igjennom dette med stor interesse. Saken skal behandles i fylkestinget i neste uke, sier fylkesordfører Ragnhild Vassvik (Ap) i en pressemelding.Fylkeskommunen mener sammenslåingen av Troms og Finnmark er ugyldig, og Vassvik har tidligere uttalt at hun mener fjorårets stortingsvedtak ikke ble fattet i tråd med Stortingets demokratiske standarder.Sammenslåingen har i lang tid skapt stor uro, og et flertall av finnmarkingene som deltok i en folkeavstemning tidligere i år, sa nei. Finnmark fylkesting nektet i sommer å velge medlemmer til fellesnemnda som skal forberede sammenslåingen. Kommunaldepartementet har fastslått at dette vedtaket er lovstridig.Kommunalminister Monica Mæland (H) ønsker fart på sammenslåingen og har kalt inn til møte i fellesnemnda før jul. Møtet skal holdes i Tromsø 17. desember med 19 medlemmer fra Troms og 9 fra Finnmark. Det er imidlertid foreløpig uklart om møtet blir beslutningsdyktig.(©NTB)