Forsvaret utsetter hevingen av fregatten Helge Ingstad til neste år

Hensyn til helse, miljø og sikkerhet, komplekse operasjoner og beregninger, samt dårlig vær gjør at fregatten Helge Ingstad tidligst heves i januar neste år.

Forsvaret opplyser at fartøyet, som kolliderte med tankskipet TS Sola ved Stureterminalen i Øygarden i Hordaland natt til 8. november, har seget litt lenger ned på grunn av periodevis dårlig vær. Det har igjen gjort at fregatten berører bunnen der fire av kjettingene skulle føres under.Det er dermed for trangt for dykkerne å plassere det siste settet med løftekjettinger, og Forsvarsmateriell vurderer derfor andre muligheter for å løfte fartøyet i akkurat dette partiet.Samtidig er det mange sikkerhetshensyn å ta fordi mange aktører er involvert samtidig. Forsvaret opplyser at til sammen tjue personer jobber med å plassere én kjetting, og gjerne med fire kraner samtidig. Hver av kjettingene som er blitt montert på fregatten, veier mellom 12 og 15 tonn.– Det dreier seg om alt fra sikkerheten til dykkerne til forholdsregler ved å håndtere store kraner og enorme kjettinger. Fram til nå har et av de største faremomentene vært klemfare for dykkerne, opplyser Arild Øydegard, prosjektleder for hevingsoperasjonen hos Forsvarsmateriell.