Hegnar: Per Sandbergs fiskebutikk

Hegnar: Per Sandbergs fiskebutikk

(..) den tidligere statsråden må ha lov til å drive butikk, men ikke fiskebutikk.

Den 13. august i år gikk Per Sandberg (FrP) av som fiskeriminister etter en serie med sikkerhetsbrudd relatert til telefonbruk i forbindelse med reiser til Iran og Kina, og han hadde heller ikke fortalt Statsministerens kontor (SMK) om sin Iran-reise med kjæresten Bahareh Letnes.Etter et voldsomt medieoppstyr endte det hele med at Sandberg ble innvilget etterlønn et halvt år (682.508 kroner), og i september ble han ilagt en karantene på et halvt år.Etterlønnen kommer godt med, for andre lønns- og næringsinntekter ser det ikke ut til at Sandberg har hatt, og salget av boken «Fremmede makter har flyttet inn» skal ha vært elendig.Karantene virker fornuftig, for Per Sandberg har selv fortalt at han fremover skal drive med konsulentvirksomhet og markedsføring, samt ha ­næringsinteresser innen sjømat og havbruk.Sandberg ble i tillegg ilagt fire måneders saksforbud fra saker som gjelder dagens kvotesystem innen fiskerinæringen.Litt populært sagt, kan man si at den tidligere statsråden må ha lov til å drive butikk, men ikke fiskebutikk.Men det mener Karantenenemnda at Sandberg har gjort. Etter at det ble kjent at han i oktober under en reise til Iran traff representanter for presi­denten, politiske myndigheter og næringslivet, kommer ­Karantenenemnda til at Sandbergs møtedeltagelse «er klart kritikkverdig og klanderverdig opptreden».Det er selvfølgelig ikke bra, for karantene er – ja, nettopp karantene. Poenget er å unngå misbruk og bruk av tidligere kunnskap og posisjon.Men selv om det foreligger brudd på karantene­bestemmelsen, stoppes ikke etterlønnen og ­Sandberg får ikke bot eller andre sanksjoner mot seg. Det er ingen straff.Skulle imidlertid Sandberg delta i nye ­irregulære møter eller få inntekter på grunn av bruddet på karantenen, kan det bli snakk om bøter.Per Sandberg må holde seg på matta i tre ­måneder til.Han kan imidlertid be om ny behandling i Karantenenemnda, som ledes av tidligere Ap-politiker Hill-Marta Solberg. Dette er noe han vil gjøre, og Sandberg sier at det er ytterst vanskelig å forstå hva han kan gjøre og hva han ikke kan gjøre i denne seksmånedersperioden.«Blir dette stående, vil det være det samme som å ilegge meg fullt yrkesforbud. Det kan jeg ikke ­akseptere», sier Sandberg.Men trolig er det forskjell på å være snekker og å selge norsk laks til Iran, hvis det er det han har tenkt på.Nemnda skriver at den type møtevirksomhet Sandberg hadde i Iran «innebærer et klart brudd med ilagt karantene. Forbudet mot slike aktiviteter er selve kjernen av hva en karantene innebærer, og er nødvendig av hensyn til tilliten til forvaltningen og det politiske systemet».Dette skriver nemnda etter å ha fått en detaljert oversikt over Sandbergs møter i Iran.Likevel er det ingen sanksjoner. Det er fint for Sandberg, som altså vil klage, men rokker ved tilliten til saksbehandlingen. Han krever derfor et svar på hvilke yrker han kan utøve de siste månedene.Vi tror Per Sandberg bør holde seg unna fisk noen måneder til, selv om det er nettopp det han kan.