Mulla Krekar har endelig fått reisedokumentene

Regjeringen mener at mulla Krekar nå har de nødvendige tillatelsene og reisedokumentene for å kunne møte i retten i Italia hvor han er tiltalt i en terrorsak.«Utlendingsdirektoratet har etter instruks fra Justis- og beredskapsdepartementet truffet vedtak om at Najumuddin Faraj Ahmad, bedre kjent som mulla Krekar, får reisedokument for å møte i retten i Italia», skriver Justis- og beredskapsdepartementet  i en pressemelding.Flere forhold har gjort det vanskelig for Krekar å reise til Italia. Han er utvist på grunn av rikets sikkerhet og i tillegg ilagt reiserestriksjoner fordi han er oppført på FNs terrorliste.– Vedtaket innebærer at Krekar vil bli fulgt av norsk politi til og fra Italia i forbindelse med rettssaken, og at han vil få utstedt et reisedokument i denne forbindelse. Verken utvisningsvedtaket eller reiserestriksjonene er til hinder for at han skal kunne møte for retten i Italia på denne måten, skriver departementet.