Norge og Storbritannia enige om brexit-avtale

Island, Liechtenstein og Norge er kommet til enighet med Storbritannia om en avtale som sikrer borgeres rettigheter etter brexit.

Den nye avtalen danner et speilbilde av de delene av forslaget til utmeldingsavtale mellom EU og Storbritannia som også er relevante for oss.Avtalen legges nå fram for undertegning på norsk side.Hoveddelen av avtalen gjelder borgeres rettigheter etter EU-skilsmissen, deriblant rundt 20.000 nordmenn i Storbritannia og 15.000 briter i Norge.