Ny IA-avtale kan gi færre egenmeldingsdager

Ansatte i IA-bedrifter har hittil kunnet bruke 24 egenmeldingsdager. 

Med ny IA-avtale blir det opp til hver bedrift å avgjøre om ansatte får denne retten.– Denne endringen mener vi er beklagelig, fordi adgangen til utvidet egenmelding er ubyråkratisk og tillitsbasert. Vi oppfordrer våre tillitsvalgte i tidligere IA-bedrifter til å avtale en videreføring av ordningen, slik de har mulighet til, og merker oss at arbeidsgiverorganisasjonene vil be sine medlemmer om det samme, sier LO-leder Hans-Christian Gabrielsen i en pressemelding.Akademikerne har samme syn.– Vi ønsker at flere benytter seg av utvidet egenmelding. Det åpner for en tettere dialog mellom ansatt og leder under sykdom og belaster helsevesenet i mindre grad, sier leder Kari Sollien i Akademikerne.For ansatte i bedrifter som ikke er IA-bedrifter i dag er regelen at egenmelding kan brukes i opptil tre sammenhengende dager og det kan gjøres inntil fire ganger i en tolvmåneders periode.I IA-bedrifter har ansatte kunnet bruke egenmeldinger i til sammen 24 kalenderdager i løpet av en tolvmånedersperiode. Det kan ikke tas ut mer enn åtte dager per fravær.I den nye IA-avtalen som ble signert tirsdag er en av de største endringene at det ikke lenger skal være egne IA-bedrifter.(©NTB)