Stortinget behandler onsdag Riksrevisjonens kritikk av regjeringens arbeid med å sikre viktige bygg og infrastruktur mot angrep.– I stedet for å ta alle de dokumenterte manglene på alvor, har regjeringens propagandaapparat satt inn alle ressurser på å forsøke å tåkelegge og avdramatisere innholdet, sa Andersen da han la fram kontroll- og konstitusjonskomiteens innstilling.Andersen viste til at Riksrevisjonen har levert to rapporter, begge kritiske til regjeringens arbeid med å sikre viktige bygg og infrastruktur. Han anklaget regjeringen for å ha tegnet et sminket bilde av situasjonen da Stortinget behandlet den første rapporten. I en ny rapport slo Riksrevisjonen fast at det fortsatt var store mangler.De rødgrønne har erklært at de ikke har tillit til regjeringen i saken, men Kristelig Folkeparti ville ikke være med på et mistillitsforslag. Andersen påpeker likevel at det er en samlet komité som står bak store deler av de kritiske merknadene.– Jeg håper at etter denne behandling, dersom regjeringen fortsatt sitter, at denne innstillingen fører til at regjeringen tar ansvaret på større alvor og at statsministeren heretter følger opp sakene, sa Andersen.Komiteen krever at regjeringen legger fram en helhetlig gjennomgang av planene, forventet framdrift og kostnadene ved objektsikringen senest i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett til våren.(©NTB)