Regjeringen vil la mulla Krekar reise til Italia

Regjeringen vil gi mulla Krekar utreisedokumenter slik at han kan reise til Italia og rettssaken mot ham der. Det er likevel usikkert om han kommer seg dit.

Politikk

Justisdepartementet skriver i en pressemelding at de har klarlagt at Najumuddin Faraj Ahmad, bedre kjent som mulla Krekar, vil kunne få reisedokumenter. Samtidig understrekes det at dokumentene kun vil gjelde dersom han reiser til Italia for å være til stede under sin egen rettssak.– Vi skal ikke stå veien for at Krekar kan dra til Italia for å være til stede under rettssaken mot seg, la det være helt klart. Vi vil at han skal svare for det han er beskyldt for der, sier justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara (Frp).Krekar er tiltalt i en terrorrettssak i Italia og er innkalt til å forklare seg førstkommende mandag. Mye tyder imidlertid på at rettssaken blir utsatt.– Trenger garantiAllerede i oktober henvendte advokat Brynjar Meling seg til norske myndigheter slik at nordirakeren kunne få de nødvendige reisedokumentene og møte til rettsforhandlinger. Meling omtaler nyheten fra departementet som «flott», men han er imidlertid langt fra sikker på at hans klient vil kunne reise.– Mulla Krekar drar ikke til Italia uten en garanti om at han får komme tilbake til Norge, sier Meling til NTB.Han sier at dette er ett av tre kriterier som må på plass før det er mulig for Krekar å dra.– Han må også tas av FNs terrorliste. Hvis ikke, er det helt umulig for ham å reise, sier Meling.Krekar har også et utvisningsvedtak mot seg, noe som kan by på problemer hvis han vil reise ut av landet.– Vil ta noe tidDepartementet vedgår at de ikke kan utstede et ordinært reisedokument for en utlending som er utvist på grunn av «grunnleggende nasjonale interesser», og som er oppført på FNs terrorliste.– Hvordan det praktiske arrangementet bør være, avhenger av en rekke forhold som må avklares nærmere i dialog med italienske myndigheter og Krekars advokat. Dette vil ta noe tid, opplyser Utenriksdepartementet.– Ble ikke varsletMeling sier at han ikke har fått noen beskjed om regjeringens avgjørelse, og han reagerer på at han får vite om den gjennom mediene.– Jeg registrerer at Frp og Høyre fortsetter det politiske spillet med å varsle mediene før ham det gjelder, om at de har tenkt å gi reisedokumenter, sier han.Advokaten mener at det fullstendig har gått politikk i saken og understreker at Krekar nekter for alle anklagene i Italia.– Hvorfor tok ikke PST ut tiltale i denne saken i Norge? Det har ikke vært noen dialog mellom Krekar og noen i Italia. Han kjenner ikke til noen celle i Italia. Dette er tull og vås, sier Meling.(©NTB)

mulla krekar
brynjar meling
italia
Terror
tor mikkel wara
frp
høyre
pst
fn