Rentedommen i USA er klar

Beslutningen var enstemmig og med dagens renteheving har ikke renten i USA vært høyere på 10 år. Nasdaq falt umiddelbart 2 prosent.

Politikk

Federal Reserve besluttet onsdag å heve styringsrenten i USA med 0,25 prosentpoeng, til intervallet 2,25 - 2,50 prosent - det høyeste siden 2008.Selv om president Donald Trump har kalt eventuelle rentehevinger nå for galskap, og kritisert sentralbanksjef Jerome Powell i høye ordelag, var dette helt i tråd med forventningene - og den 4. i rekken i år.Sentralbanksjef Jerome Powell sa også på pressekonferansen at dette var passende, gitt så sterk som USAs økonomi er nå.På forhånd var det, ifølge CME FedWatch Tool, 74,1 prosent sannsynlighet for at renten ville bli hevet til nettopp 2,25-2,50 prosent. Investorene på børsene i New York reagerte likevel med å sende børsene i minus for dagen. Dow Jones smalt ned 449 poeng fra dagens høyeste, tilsvarende 1,9 prosent. Nasdaq falt 2 prosent fra dagens høyeste, til en nedgang fra tirsdag på 0,5 prosent.Reaksjonen kom trolig ikke på selve rentebeslutningen, men på prognosene og FEDs rentebane. Mange hadde håpet på en pause, men det ligger ikke signaler om en pause i dagens rentebeslutning.Mer om beslutningen  PressekonferansenNår det gjelder den videre rentebanen er det imidlertid litt mer usikkert. FED nedjusterte prognosene for veksten og inflasjonen i 2019, men vil likevel heve renten neste år, slik det nå ser ut. Det ble også påpekt av New York Times reporter at inflasjonen har kommet inn lavere enn FEDs prognose syv år på rad, og at 2019 kan bli det 8. året.Her er FEDs prognoser og det dot-plott chartet, som viser hva de 17 medlemmene i rentekomiteen i FED mener vil være den riktige rentene fremover.To mener renten skal ligge på dette nivået i 2019, mens fire mener den bør heves med 0,25 prosentpoeng til 2,5 - 2,75 prosent. Fem mener den bør heves ytterligere 0,25 prosentpoeng, til 2,75 - 3,0 prosent, mens seks medlemmer mener den må opp til 3,0 - 3,25 prosent mot slutten av 2019.Dermed ligger det nå an til at det blir to rentehevinger i 2019, mot tidligere ventet tre.FedWatch Toll viste imidlertid i forkant av rentemøtet at det ikke var mer enn 30 prosent sannsynlighet for en heving på noen av de neste ti rentemøtene, og da er vi til og med over i januar 2020. Og FED skal aldri ha hevet renten uten en sannsynlighet for det på over 50 prosent i forkant.Dollarindeksen var ned i forkant av beslutningen, men selv om den gjorde et lite hopp var det fremdeles en liten nedgang, ifølge Marketwatch.De lengste renten falt, mens de litt kortere steg. 30-års renten falt 4,3 basispunkter til 3,028 prosent, mens 10-års renten falt 1,2 basispunkter til 2,807 prosent. 5-års renten steg 2,2 punkter til 2,67 prosent, mens 3-års renten steg 3,8 punkter til 2,67 prosent.2-års renten hoppet 4,1 basispunkter til 2,69 prosent og er med det igjen høyere enn 5-års renten.

jerome powell
rente
rentebane