– Jeg er positiv til å utrede en nasjonal modell for turistskatt. Denne må ikke øke totalbelastningene for reiselivet, men må føre til økte muligheter for å legge til rette, sier Sp-politiker og næringskomitéleder Geir Pollestad til Klassekampen.Han mener regjeringen bidrar til å øke det økonomiske presset på reiselivet ved å heve momsen og gi mindre penger til regional utvikling.Han foreslår også at momsen for reiselivet reduseres fra 12 til 10 prosent. Han vil dessuten at regjeringen følger Stortingets vedtak om å redusere formuesskatten for hotelleiere.– Vi må nå ta kontakt med reiselivsnæringen og deres organisasjoner og diskutere hvordan dette kan løses. Jeg ser for meg at regioner som er tungt belastet med turister innfører en avgift, mens andre kan avvente. Dette kan gi en konkurransefordel for lite besøkte steder, og turistmengden blir mer spredt, sier han.Pollestad forutsetter at avgiften må komme regionene til gode og ser for seg en avgift på rundt 20 kroner per person.NHO Reiseliv frykter at merarbeidet og de økonomiske utgiftene for deres medlemsbedrifter vil øke dersom det innføres en slik skatt.Næringspolitisk fagsjef Ole Michael Bjørndal i NHO Reiseliv viser til at et stortingsflertallet sa nei til turistskatt i mai fjor. Han legger til at det ikke ble åpnet for regionale eller kommunale ordninger.Reiselivsprofessor Arvid Viken ved Universitetet i Tromsø anbefaler regionene å innføre turistavgift.– Det må kalles avgift, og pengene må øremerkes regioner med sterkt turisttrykk som behøver bedre tilrettelegging, sier Viken som tror turister i Norge neppe vil protestere på en avgift.(©NTB)