Czarek Sokolowski

Sluttspurt for maratonforhandlinger om klima

Langt på overtid nærmer de 196 landene som deltar på klimatoppmøtet i Katowice seg enighet om et globalt regelverk for gjennomføringen av Parisavtalen.

Målet med regelverket er å holde den globale oppvarmingen under 2 grader. En del land ønsker imidlertid at slutterklæringen fra klimatoppmøtet skal innebære at partene forplikter seg til et mål om å hindre oppvarming ut over 1,5 grader, og en sårbar gruppe små øystater har truet med veto dersom dette ikke skjer.Møtet skulle i utgangspunktet bli avsluttet fredag, men de dype uenighetene mellom de nærmere 200 landene som deltar førte til at forhandlingene fortsatte gjennom natt til lørdag og lørdag morgen.Først ved 12-tiden lørdag formiddag begynte de å se tegn til lys i enden av tunnelen.– Jeg tror vi har funnet en landingssone. Det er et kompromiss, sier Gebru Jember Endalew, formann i forhandlingsgruppa som omfatter de minst utviklede landene, til nyhetsbyrået AFP.En av de sentrale uenighetene på møtet har vært mellom utviklingsland og utviklede økonomiene.Utviklingslandene vil ha flere avklaringer fra de rikere landene om hvordan den framtidige kampen mot klimaendringene skal finansieres, og de har tatt til orde for såkalte «tap og skade»-tiltak. De innebærer ordninger for økonomisk støtte til klimasårbare land som har for svak økonomi til å håndtere konsekvensene av klimaendringene, som mange av dem allerede har blitt rammet av.– Det er litt vanskelig å inngå kompromisser når over 190 land er samlet, slår Endalew fast.(©NTB)


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også