Sp vil skjerpe jordvernet

Sp setter jordvern over lokaldemokratiet.

Et forslag fra Senterpartiet om å skjerpe jordvernet på bekostning av lokaldemokratiet ble nedstemt på Stortinget, men Geir Pollestad gir ikke opp.Da Stortinget nylig behandlet landbrukskapittelet i statsbudsjettet, falt Senterpartiets forslag om at kommunene må få tillatelse fra Fylkesmannen for å bygge på matjord.Geir Pollestad sier til Nationen at han vil fortsette å kjempe for innstrammingen, selv om den flytter makt vekk fra lokaldemokratiet og over til statens representant.– Jordvern er et av områdene hvor to hensyn møtes. Det ene er lokaldemokrati, det andre er jordvern. Vi har formuleringer i partiprogrammet som sier matjord er en nasjonal ressurs, og skal forvaltes nasjonalt, sier Pollestad, som leder Stortingets næringskomité.– Vi har tatt det et steg videre og sier at det å bygge ned dyrket mark og å svekke livsgrunnlaget for kommende generasjoner ikke er del av lokaldemokratiet.Pollestad mener forslaget ikke vil innebære å frata kommunene ansvaret for arealplanlegging ettersom Fylkesmannen allerede fører tilsyn med saker om nedbygging av matjord.– Men vi snur det litt opp ned. Du må be om tillatelse, sier Pollestad.(©NTB)