Dette var Trygve Hegnars leder i Finansavisen mandag 3. desember 2018Fortsatt er det slik at befolkningen lurer på hvordan en moderne fregatt som kostet mer enn 4 milliarder kroner kunne havne i fjæresteinene på Vestlandet. Den foreløpige rapporten fra Havarikommisjonen ga ikke noe svar, ut over at noe må ha sviktet når det gjelder kommunikasjon (åpenbart korrekt).Legger vi til grunn at en moderne fregatt – som er en av grunnstenene i Forsvaret – må ha hatt det mest moderne av tekniske hjelpemidler for navigasjon, manøvrering, ildgivning og evne til å unngå angrep fra raketter, overflateskip og ubåter, virker en kollisjon med et saktegående tankskip fortsatt som et mysterium.Det eneste sikre vi vet, er at Forsvaret har brukt 19 milliarder kroner på fem like skip, og kanskje er det slik at alle fem har en konstruksjonsfeil som gjør at vanntette skrog ikke er vanntette.Selvfølgelig er pressen opptatt av dette, men forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) vil ikke diskutere eller forsvare noe som helst, og han sier at pressen «tilslører, farger, sminker og fordreier» saken.Bakke-Jensen vil avvente den endelige rapporten fra Havarikommisjonen, og da vil det komme en redegjørelse i Stortinget.Hadde ikke pressen (VG) fått tak i lydlogger og kart, hadde vi visst lite. Nå vet vi litt mer, men ikke nok. At forsvarsministeren benytter dette til å desavuere pressens arbeid, er ikke bare en bommert, men en dumhet.Vi har tidligere skrevet om det uforklarlige i at KNM «Helge Ingstad» ikke styrte mot styrbord da en kollisjonsmulighet forelå, og det foreløpige svaret er at de ansvarlige på skipsbroen trodde at de var nær land (de var 900 meter fra land), slik at de ikke kunne falle av til styrbord. Vaktsjef og navigatør trodde, ifølge Havarikommisjonen, at lysene på tankskipet TS «Sola» var lys fra land.Det er mulig at det er en fatal, menneskelig svikt, men skulle ikke instrumentene varslet?Og hvorfor har fregatten en hastighet på 17 knop hvis den tror at land er rett høyre?Om bord på KNM «Helge Ingstad» skal det ha vært en amerikansk, kvinnelig navigatør, og vi må legge til grunn at hun er (var) like kvalifisert som sine mannlige, norske kolleger, men ryktene sier at hun deltok i opplæring da det smalt. Opplæring i fjæresteinene.KNM «Helge Ingstad» er ikke hevet, så skadeomfanget er uklart. Sannsynligvis er det snakk om et totalhavari, slik at alt må skrapes og hives. Hvis Forsvarsledelsen mener at Norge må erstatte KNM «Helge Ingstad» med en ny fregatt, er det ikke lenger snakk om 4 nye milliarder, men kanskje opp mot 10 milliarder kroner. Og skulle det «bare» være snakk om 4 milliarder pluss nok en gang 4 milliarder, er vi på 8 milliarder kroner, og også det er et vanvittig beløp.Forsvarsministeren mener sikkert at dette er spekulasjoner som «fordreier og farger» saken, men vi mener det er naturlig å stille spørsmålene allerede nå. Fordi det interesserer.Prisen for å heve KNM «Helge Ingstad» sies å være 70 millioner kroner. Det er kanskje kostnaden for selve hevingen, men er trolig bare en del av en mye større regning som vil komme fra alle parter engasjert i hevingsoperasjonen, og hvor det å plukke KNM «Helge Ingstad» fra hverandre i Haakonsvern bare blir en liten del.Vi snakker om en økonomisk katastrofe for ­Forsvaret, og forsvarsministeren velger å holde kjeft.