Trygve Hegnar: Molboland

«Nå legger vi ned all aktivitet», sier prosjektdirektør Svein Røed i Statens vegvesen.

Trygve Hegnar: Molboland

I mer enn 200 år har det eksistert molbohistorier, hvor poenget vel er at innbyggerne gjør mye dumt mens de samtidig tror de er smarte, og Molboland ser nå ut til å ha forflyttet seg til Norge.Aftenposten kan nemlig fortelle, med samferdselsminister Jon Georg Dale (FrP) og veidirektør Terje Moe Gustavsen som kilder, at planleggingen og oppstarten av bygging av ny E18 vestover fra Lysaker til Asker, blir stoppet. Det er ikke mer penger til planlegging.Gustavsen forteller at etaten har brukt 340 millioner kroner mer enn budsjettert i år, og derfor vil ikke Dale gi penger i 2019. «Nå legger vi ned all aktivitet», sier prosjektdirektør Svein Røed i Statens vegvesen.Visstnok kan arbeidet bli utsatt ett til to år.Muligens tror Dale, Gustavsen og Røed at 1. april er kommet litt for tidlig i år, for dette må jo slå de fleste molbohistorier.Hvis vi skal tro Aftenposten, og vi må jo det, forteller Høyres stortingsrepresentant Nils Aage Jegstad at det bare i år er brukt 640 millioner kroner til kjøp av eiendommer der hvor det skal bygges vei, og hvis vi husker rett (vi gjør nok det) ligger E18-utbyggingen vestover inne som prioritert prosjekt i Nasjonal Transportplan 2018–2029 som er vedtatt av Stortinget.Men nå er det stopp fordi det mangler penger til planlegging av veien.Molboland.E18 vestover er hele tiden blitt motarbeidet av MDG, som styrer i Oslo sammen med Arbeider­partiet, og det har vært kranglet om antallet veibaner, kollektivtransportfiler, sykkelveier og finansiering. Men til slutt ble staten, Oslo og Akershus enige om Oslopakke 3, hvori inngår en god del bompenge­finansiering av veien.MDG har imidlertid ikke gitt helt opp å stoppe prosjektet, og mener nå at det blir for mye bom­penger å betale for bilistene på denne strekningen av E18, og de uttrykker stor glede over en mulig stopp i planleggingen.Veidirektør Terje Moe Gustavsen sier at «vi tar en pause i planleggingen». Kanskje det er Gustavsen som trenger en pause eller hvile.E18 fra Lysaker til Asker er vedtatt, og det foreligger en finansieringsplan. Eiendommer kjøpes, det skal bygges vei, og etter ferdigstillelse må brukerne bidra med bompenger. Billig blir det ikke, men det blir sikkert bra.Dette prosjektet kan ikke stoppes fordi det er brukt for mye penger til planlegging i 2018. Selvfølgelig må planleggingen fortsette til neste år, og veibyggingen må starte snarest mulig.Statsråd Jon Georg Dale skjønner selvfølgelig dette.Hvis veidirektøren og prosjektdirektøren har gjort feil, får han sparke dem, eller parkere dem i Jutland øst i Danmark. Der trives molbohistoriene.