Venstre vil kreve bedre pappaperm i regjeringsforhandlingene

Venstre vil sette fedres selvstendige rett til betalt foreldrepermisjon på listen over partiets viktigste saker i regjeringsforhandlingene på nyåret.

– Neste år skal vi bruke over en milliard kroner på å heve barnetrygden. Det neste løftet for barnefamiliene må være å sikre fars permisjon, sier sentralstyremedlem og stortingsrepresentant for Venstre, Guri Melby, tilVG.Alle de fire partiene som nå sonderer mulighetene for et regjeringssamarbeid, har lovet velgerne å endre ordningen og sikre far selvstendig rett til å ta ut lønnet foreldrepermisjon.– Alle partiene på Stortinget har fars selvstendige rett til lønnet foreldrepermisjon i sine partiprogram. Nå har vi sjansen, sier Melby.I dag er det mors status i arbeidslivet som er avgjørende for om også far har rett til betalt foreldrepermisjon i barnets første leveår. Far har ikke rett til betalt foreldrepermisjon dersom mor heller ikke har det. Tidligere i år avviste regjeringen ESAs vurdering om at ordningen med foreldrepenger bryter med likestillingsdirektivet. EØS-tilsynet tok dermed Norge til EFTA-domstolen.(©NTB)