Vil trekke en konklusjon innen onsdag

Etter nye sonderinger mellom KrF og regjeringspartene søndag er målet fortsatt å trekke en konklusjon innen onsdag.

De siste dagene har det vært hektisk aktivitet og flere lange møter mellom KrF og regjeringspartiene Høyre, Frp og Venstre for å avklare om det er grunnlag for regjeringsforhandlinger på nyåret.Etter søndagens sonderinger fremholdes det fra ulike hold at målet om å være ferdig sondert innen onsdag fortsatt gjelder, men at det langt fra er sikkert.Sonderingene tar sikte på å avklare hvilke saker det er enkelt å bli enige om i eventuelle forhandlinger, og hvilke saker som skal defineres som trøblete.Som ved tidligere runder når de fire partiene sitter rundt samme bord, har en kombinasjon av bilavgifter og utslippskutt seilt opp som et problemområde. De siste dagene har Frp også gått til angrep på elbilfordelene. Flere i Frp kjenner på en frykt for at partiet må ofre flere av sine kjernesaker i en regjeringsplattform som formodes å trekke politikken mot sentrum.Fra KrF-hold trekkes barnefamiliene, klima og fattigdom fram som kampsaker det forventes å få gjennomslag for.Venstre har på sin side varslet krav om økte utslippskutt, fleksibel skolestart og gratis kjernetid i skolefritidsordningen.Samtidig er avstanden stor mellom KrF og spesielt Frp i skatte- og avgiftspolitikken. Frp ønsker fortsatt redusert skatte- og avgiftsnivå, mens KrF i sitt alternative budsjett la opp til skatteøkninger i milliardklassen, blant annet i form av økte miljøavgifter, økte avgifter på alkohol og tobakk og innstramminger i taxfree-ordningen.(©NTB)