Willoch vil ha ny tilnærming til Russland

Tidligere statsminister Kåre Willoch vil ha en utløpsdato på sanksjonene mot Russland og en realistisk tilnærming overfor naboen i øst.

Høyre-nestoren sier i et intervju med Klassekampen at sanksjonene aldri var ment å være permanente.– Før eller siden må spørsmålet om å oppheve dem komme opp. Man blir ikke «prorussisk» av å mene det, sier Willoch.Han reagerer på en rapport laget av den norskstøttede amerikanske tenketanken Atlantic Council, der Fremskrittspartiet, Rødt og SV omtales som «prorussiske» partier. Willoch har liten sans for merkelappene og sier til avisen at han selv er lite entusiastisk til sanksjonene mot Russland.– Som det også fremgår av mine tidligere uttalelser, mener jeg at man bør overveie å ta seg sammen og bli kvitt sanksjonene, sier Willoch.I boken «Alt med måte» gjør den tidligere regjeringssjefen det klart at han ikke synes økonomiske sanksjoner «er noe særlig godt virkemiddel» overfor Russland.– Hvordan ønsker vi forholdet til Russland skal være om ti, tjue og tretti år? Jeg ser få fordeler for Vesten på lengre sikt av et fattig Russland. Rike land har lettere for å føre fredelig utenrikspolitikk. Dårlig økonomi legger til rette for sterkt autoritære ledere, sier Willoch, som frykter det kan presse seg fram en økonomisk allianse mellom stormaktene Russland og Kina.(©NTB)