Frp fikk gjennom avgiftsgaranti på drivstoff

Den nye regjeringsplattformen slår fast at økte CO2-avgifter skal kompenseres med lavere avgifter på drivstoff. Frp jubler.

- En ren seier, konstaterer Frps finanspolitiske talsperson Helge André Njåstad.- At vi de kommende årene får kompensert alle økninger i CO2-avgift og veibruksavgift med lavere drivstoffavgifter, er et gjennomslag jeg er stolt av.Følgende står i plattformen: «Ikke øke veibruksavgiften på bensin og diesel. Økte pumpepriser som følge av økte krav til omsetningspåbud for biodrivstoff og økt CO2-avgift på drivstoff ilagt veibruksavgift skal i sin helhet motsvares med reduserte avgiftssatser på drivstoff».Siv Jensen har i realiteten fremforhandlet en drivstoffgaranti som sier at alle eventuelle avgiftsøkninger på bensin og diesel, skal kompenseres med andre avgiftskutt på drivstoff, sier Njåstad.(©NTB)