NÅ: KRF inn i regjering

Norge får den første ikke-sosialistiske flertallsregjeringen siden 1985, slo statsminister Erna Solberg (H) fast sent torsdag kveld (Oppdatert).

– Jeg er veldig glad for å stå her sammen med forhandlingslederne fra Frp, Venstre og KrF. Etter to uker er vi enige om en regjeringsplattform. Den er godkjent i alle partier, sa Solberg.Hun møtte pressen på Gardermoen sammen med Venstre-leder Trine Skei Grande, Frp-leder Siv Jensen og KrF-nestleder Kjell Ingolf Ropstad.– Dette er en historisk dag. Norge får den første ikke-sosialistiske flertallsregjeringen siden 1985, understreket hun.– Mange land opplever ustabilitet, men vi har gjennom gode, men tøffe forhandlinger funnet sammen. Det viser at de fire partiene har en vilje til å finne løsninger og lage kompromisser. Vi står sammen om verdien av å bygge et samfunn nedenfra, fremholdt statsministeren.Granavollen-plattformenSolberg trakk fram noen av utfordringene regjeringen står overfor i de to og et halvt årene som gjenstår av denne perioden. Det handler om å skape nye jobber, sørge for at flere kommer i arbeid, lede an i det grønne skiftet og sørge for små forskjeller, ifølge regjeringssjefen.– Vi skal skape et bærekraftig velferdssamfunn, hvor flere er yrkesaktive og innvandrere kommer raskere i jobb.Hun varslet lavere totalt skatte- og avgiftsnivå og enighet om flere konkrete tiltak for å bedre barnefamilienes situasjon, blant annet ved økt barnetrygd og økt støtte til studenter som får barn.Enigheten har fått navnet Granavollen-plattformen.– Hvert av de fire partiene har fått satt et tydelig preg på dokumentet. En flertallsregjering er viktig for stabilitet og for å løse de utfordringene vi har som ambisjon å gjøre noe med, sa Solberg.Tøffe forhandlinger– Vi har gjennom gode, men tøffe forhandlinger funnet sammen. Det viser at de fire partiene har en vilje til å finne løsninger og lage kompromisser. Vi står sammen om verdien av å bygge et samfunn nedenfra, fremholdt statsministeren.Frp-leder Siv Jensen mener den nye plattformen er bedre enn den som ble framforhandlet på Jeløya i fjor.Frp gikk inn i forhandlingene med krav om lavere skatter og avgifter, fortsatt historisk satsing på samferdsel og mindre bompenger, samt en fortsatt restriktiv, rettssikker innvandringspolitikk. Alt dette fikk de gjennomslag for, mener Frp-lederen.TvillingabortAbort har vært et betent tema i forhandlingene. KrF ønsket å få fjernet paragraf 2c, som partiet omtaler som «sorteringsparagrafen» i abortloven, men måtte nøye seg med at muligheten for fosterreduksjon av friske flerlinger, såkalt tvillingabort, før grensen for selvbestemt abort, blir fjernet.– Det er jeg lei meg for, erkjenner KrF-nestleder Kjell Ingolf Ropstad.– Samtidig fått veldig viktige gjennomslag for å skape et samfunn med plass til alle, sier han.Forbudet mot tvillingabort innebærer at abortloven må endres, noe det allerede torsdag kveld kom sterke reaksjoner på. SV omtaler vedtaket som en «krigserklæring mot norske kvinner».– Jeg forventer at vi nå diskuterer denne saken med det alvor den fortjener. Ingen av våre naboland tillater dette, er Solbergs svar på kritikken.KlimaVenstre hadde levert en lang liste med klimakrav i forkant av regjeringsforhandlingene, men fikk ikke gjennomslag for det sentrale kravet om endringer i leterefusjonsordningen for oljeselskapene.Men Venstre har fått inn mål om 45 prosent klimakutt i ikke-kvotepliktig sektor, blant annet transport og landbruk, innen 2030 i den nye regjeringsavtalen.– Det er meget ambisiøst. Det blir en ny Klimakur for Norge, slår Venstre-leder Trine Skei Grande fast.Den nye regjeringen, humoristisk omtalt som «firerbanden», er enige om at det skal satses på kollektiv, grønn skipsfart, forbud mot engangsprodukter, mens alle elbilfordelene skal fortsette.Samtidig er den tidligere omtalte konflikten rundt myr lagt død.– Vi vant myr, sier Venstre-lederen.(©NTB)