Trygve Hegnar: - Det vil tyte ut i alle retninger

Trygve Hegnar: - Det vil tyte ut i alle retninger

For bare noen dager siden sto gråtene bønder frem i TV-nyhetene og klaget over melkekyr som måtte slaktes fordi foravlingene i fjor var for små og temperaturen for høy. Men det skal bli verre.

Dette var Trygve Hegnars leder i Finansavisen onsdag 16. januar 2019.Tine forteller at det i fjor ble produsert 26,5 millioner liter mer melk enn i 2017, og det er langt over prognosen. Fra kuene kom det totalt 1.520 millioner liter melk i 2018. Og den største overraskelsen kom i august /september og ut året, da det virkelig tok av. Tine bommet grovt på produksjonen, og kanskje henger det sammen med at bøndene klaget hver eneste dag. Noen må ha trodd at det virkelig skulle gå ille.Fra før vet vi at bøndene også produserer for mye svin, sau og kylling. Spesielt ille er det for sauebøndene hvor prisene er presset ned til skambud.Landbrukspolitikken fører altså til overproduksjon samtidig som bøndene klager hele tiden. Tine har nå møtt denne utfordringen ved å senke prisen melkebonden får med fire øre pr. liter.Helt etter læreboken får vi si. Kommer det en flodbølge med melk, må prisen settes ned slik at melkebonden holder igjen på tilbudssiden.Norges Bondelag og generalsekretæren Per Skorge er dessverre ikke kommet så langt i pensum ennå. De vil ikke ha priskutt for bonden, og krever at forbrukerne må ta regningen. Melkebonden skal fortsette å produsere for mye (til høy pris), mens forbrukerne trolig vil kjøpe mindre ved en høyere melkepris. En herlig økonomisk modell.Vi kan fortelle våre lesere at melkebøndene står foran en enda større utfordring enn en pris som er fire øre lavere fra 1. januar. Snart er det nemlig slutt med å subsidiere Jarlsberg-osten (forbud innen EU), og Tine vil produsere melken til Jarlsberg-osten i Irland, hvor Tine bygger en fabrikk til nesten en milliard kroner. Vi tar vel ikke mye feil hvis vi tipper at denne Irland-melken er like god som den norske melken.Problemet er at når produksjonen starter i Irland, er det mindre behov for den norske melken, og fallet tilsvarer produksjonen fra 13.000 melkekyr. Slaktingen kan bli enorm, og skape grunnlag for endeløse og tåredryppende innslag i nyhetsmediene. Men man kan ikke skylde på andre enn Tine. Det verste man gjøre er å holde prisen bonden får kunstig høy.I flere tiår har Tine dumpet Jarlsberg-osten i utlandet (mest til USA) på skattebetalernes bekostning, nå må antall melkekyr i Norge ned. Noe av melkeoverskuddet vil kanskje forsvinne ved en enda høyere osteproduksjon og produksjon av tørrmelk, som havner på lager, samt nye produkter, og en del fløte blir til smør.Det vil tyte ut i alle retninger.Svinebøndene får penger (16.000 kroner pr. svin) for å slutte. Spørsmålet er hvor mye melkebøndene må få fra staten for å starte slaktingen. Det blir rene blodbadet, og skyld ikke på regjeringen, EU eller media. Dette er en selvvalgt krise fordi norske bønder er for flinke og effektive. De produserer for mye av alt mulig.