Borgerlønn-mottakere i Finland fortsatt arbeidsledige

David Goldman

De 2.000 arbeidsløse finnene som mottok borgerlønn i ett år, fikk økt velstand, men står fortsatt uten arbeid.

I januar 2017 startet finske myndigheter et prosjekt hvor 2.000 arbeidsledige skulle få 560 euro skattefritt uten forpliktelser.Forskere som fulgte gruppen, har siden den gang sett på om det er lettere å få seg jobb med borgerlønn enn ved å motta tradisjonelle stønader som arbeidsledig, som forsvinner med en gang en person begynner å tjene penger. Fortsatt står mange av dem som mottar borgerlønn, uten arbeid.– Mottakerne av borgerlønn var ikke noe bedre eller verre enn kontrollgruppen til å finne jobb på det åpne arbeidsmarkedet, sier en forskningskoordinator ved Arbeidsinstituttet for økonomisk forskning i en uttalelse.Bedre helseSelv om borgerlønnen ikke bidro til økt sysselsetting i samfunnet, bidro den uforpliktende lønnen helsemessig.– Mottakerne av borgerlønn hadde mindre stressymptomer, samt mindre vanskeligheter med å konsentrere seg og mindre helseproblemer enn kontrollgruppen, sier forskningsleder Minna Ylikanno ved Finlands velferdsmyndighet Kela.Ylikanno legger til at mottakerne også hadde mer tro på framtiden og på egen evne til å påvirke samfunnsmessige problemer.VellykketProsjektet skulle egentlig avsluttes i desember i år, men regjeringen i Finland stoppet bevillingen til prosjektet i 2018, noe som førte til at det måtte avsluttes i desember i fjor. Forskerne bak prosjektet understreker derfor at resultatene er foreløpige og handler bare om første av to år av studien.Sosialminister Pirkko Mattila sier regjeringen ikke har planer om å gjøre borgerlønnsordningen permanent, men sier de kommer til å bruke resultatene fra prosjektet når de skal reformere velferdssystemet. Han mener sådan at prosjektet har vært vellykket.OECD har tidligere kritisert prosjektet fordi de mener summen på 560 euro ikke er økonomisk levedyktig og kan føre langt flere personer inn i fattigdom.(©NTB)