Mæland: – Dette skal ikke skje

Feil diagnoser, feil bruk av diagnoser og mangel på dialog er noen av funnene i Tolga-saken. – Mye har gått galt, sier kommunalminister Monica Mæland.

– Dette skal ikke skje, sa hun etter å ha mottatt granskingsrapporten om de tre brødrene i Tolga som uten å vite det var registrert som psykisk utviklingshemmede, og var blitt satt under vergemål mot sin vilje.Etter at VG avslørte saken i fjor høst, ba regjeringen Helsetilsynet, Statens sivilrettsforvaltning og Fylkesmannen i Hordaland (nå Vestland) om å sette i gang en gransking.Rapporten viser at det har vært manglende dialog og medvirkning mellom de ulike partene. Det har blitt feilført diagnose, diagnoser er brukt feil og brødrene har ikke blitt snakket med.Dårlig saksbehandling«Sakene var ikke tilstrekkelig opplyst for å opprette vergemål. Da dette likevel ble gjort, skulle vergemålene vært opphevet tidligere», heter det videre i rapporten.– Andre skal ikke få oppleve det samme som disse tre brødrene, sa helseminister Bent Høie (H) som unnskyldte behandlingen de er blitt utsatt for.Lars Peder, Arvid og Magnus Holøyen ble alle registrert som psykisk utviklingshemmede av kommunen. To av dem hadde ikke diagnosen, mens den tredje først fikk diagnosen etter at han var registrert som psykisk utviklingshemmet av kommunen.– Ikke bevisstDet er funnet feil ved kommunens registrering, noe som har ført til utbetaling av 7 millioner kroner fra staten på feil grunnlag, ifølge granskingsrapporten.Mæland opplyser at det ikke er tatt stilling til om regjeringen vil kreve å få pengene tilbake.Det er imidlertid ikke funnet holdepunkter for at Tolga kommune bevisst har rapportert feil for å skaffe seg midler de ikke hadde rett på, sa spesialrådgiver Rune Fjeld fra Fylkesmannen i Vestland da funnene ble presentert på en pressekonferanse. I stedet mener granskerne at feilføringen baserer seg på misforståelser.Fjeld understreket også at de tre brødrene har mottatt tjenester fra kommunen.Tiltak i gang– Dette er en sak vi har tatt på største alvor. Jeg er glad for at vi nå har fått en grundig gjennomgang. Nå skal vi sette oss godt inn i rapporten og arbeidsgruppas tilrådninger og vurdere hvordan dette best kan følges opp, sier Mæland.Regjeringen har alt satt i gang stikkprøvekontroller av det faglige grunnlaget for diagnosen psykisk utviklingshemming. Departementet gjennomgår også vergemålssaker for å avdekke om flere har fått vergemål mot sin vilje.18.000 personer som har fått opprettet vergemål, og vergene deres har fått brev med spørsmål om hvorvidt vergemålene er frivillige. De har frist til 1. mars med å svare.Regjeringen har også sendt ut forslag til endringer i vergemålsloven og vil presiserer at ordinært vergemål skal være frivillig, og at de som får verge, først skal snakkes med.


Les også