Makedonia inn i varmen i NATO

De allierte i NATO har undertegnet en medlemskapsavtale med Makedonia.

Dermed ligger alt til rette for at klubben får sitt 30. medlem.Tiltredelsesprotokollen ble høytidelig undertegnet ved NATOs hovedkvarter i Brussel onsdag formiddag.Det betyr at Makedonia umiddelbart vil få et sete ved bordet i alliansen. Men innmeldingen er ikke endelig ennå. Den må nå godkjennes av samtlige medlemsland i NATO før Makedonias medlemskap blir offisielt.Innmeldingen kommer etter at Makedonia og Hellas i fjor ble enige om avtale der Makedonia gikk med på å skifte navn til Nord-Makedonia. Navnebyttet rydder opp i en langvarig konflikt mellom de to landene og har vært nødvendig fordi også en region nord i Hellas heter Makedonia.Russland har rettet skarp kritikk mot NATO-utvidelsen og ser på den som en trussel mot russisk sikkerhet.(©NTB)