Norge får nye NATO-krav i fanget

Politikk

NATOs nye prestisjeprosjekt er styrker som skal kunne settes inn på 30 dager eller mindre. Nå er samtalene i gang med Norge om hva vi skal bidra med.Det nye initiativet kalles «fire ganger 30» og handler om at NATO skal identifisere 30 bataljoner, 30 luftskvadroner og 30 marinefartøyer som skal kunne settes inn på 30 dager eller mindre.NATO er nå i gang med diskusjonene om hvordan innsatsen skal fordeles mellom medlemslandene, forteller NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg.Alle må delta i spleiselaget. Inkludert Norge.– Men hvis du spør om akkurat hva Norge må bidra med, så er det for tidlig å si, sier Stoltenberg til norsk presse i Brussel.– Dette sitter våre militære planleggere nå og drøfter med hvert enkelt medlemsland, sier han.Vil ikke konkretisere ennåDet nye initiativet var diskusjonstema på NATOs forsvarsministermøte i Brussel onsdag. Der var det ventet at flere medlemsland ville legge konkrete tilbud på bordet.Men forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) holder kortene tett inntil brystet.– Vi skal sette oss ned og se helhetlig på det, sier Bakke-Jensen til NTB.Ifølge ham vil det norske bidraget bli konkretisert i det fagmilitære rådet som forsvarssjefen skal legge fram som del av arbeidet med forsvarets neste langtidsplan.Den skal etter planen legges fram for Stortinget til våren 2020.For dårlig reaksjonsevneBakteppet er en bekymring for at NATO i dag har altfor dårlig reaksjonsevne.Men det som trengs for å rette opp i dette, er ikke nye styrker. I stedet vil NATO øke beredskapen til styrker som allerede finnes, slik at de allierte er sikre på at de kan reagere raskt hvis nye trusler oppstår.Etter det NTB kjenner til, skal noen av styrkene kunne rykke ut på bare 10 dager, noen på 20 dager og andre på 30 dager.NATOs mål er å få identifisert de aktuelle styrkene innen 2020.(©NTB)

nato
jens stoltenberg
Nyheter
Politikk