Norge og Storbritannia enige om nødavtale

Norge og Storbritannia har fått på plass en avtale som skal sikre nordmenn i Storbritannia og briter i Norge, hvis britene krasjer ut av EU uten enighet.

Nødavtalen ble offentliggjort av britiske myndigheter fredag formiddag. Den omfatter også de to andre EØS-landene, Island og Liechtenstein.– Det er svært viktig å sikre at norske borgere som er i Storbritannia, og britiske borgere som er i Norge, får rett til fortsatt opphold og til å få videreført rettighetene de har i dag, sier justis- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara (Frp).– Jeg er derfor glad for at vi har kommet til enighet med Storbritannia om en avtale som sikrer dette, sier han.Ber om samtykkeNødavtalen er nødvendig fordi Storbritannia og de tre EØS-landene egentlig hadde tenkt å ta utgangspunkt i skilsmisseavtalen mellom Storbritannia og EU. I en «no deal»-situasjon vil det ikke finnes noen slik avtale å bygge videre på.Wara vil nå be om Stortingets samtykke til å undertegne avtalen.Samtidig ber regjeringen Stortinget om fullmakt til også å kunne gjennomføre andre hastetiltak hvis britene skulle bryte med EU uten avtale.Som førSelve innholdet i nødavtalen ligger tett opp til bestemmelsene som vil gjelde hvis britene klarer å ro en velordnet brexit i havn.Det betyr at nordmenn som allerede bor i Storbritannia, stort sett vil kunne fortsette som før, enten de studerer eller jobber der. De vil også i stor grad ha samme tilgang til trygdeytelser som før.Det samme gjelder motsatt vei for briter som allerede bor i Norge.Avtalen gir også rettigheter til familiemedlemmene til nordmenn i Storbritannia og briter i Norge.