Statsministeren markerte byggestarten på nytt universitetsbygg

Om fem år skal Norges største forsknings- og undervisningsbygg stå klart på Blindern i Oslo. Statsministeren tok det første jafset med gravemaskinen.

Når man skal markere starten på byggingen av et 66.700 kvadratmeter stort undervisningsbygg, holder det ikke med det tradisjonelle spadetaket. Statsminister Erna Solberg (H) satte seg derfor inn i førerhuset på en gravemaskin da hun satte i gang arbeidene i Oslo fredag.Livsvitenskapsbygget på Blindern i Oslo kommer til å huse 1.600 studenter og 1.000 ansatte når det etter planen skal innvies i 2024. Kostnadsrammen er på 5,7 milliarder kroner, pluss at vitenskapelig utstyr og inventar vil koste drøye 1,1 milliarder kroner.– Forskning innen livsvitenskap bidrar til at vi får bedre behandling av kreftsykdommer, nevrologiske lidelser, demens og immunsykdommer – for bare å nevne noen eksempler. Når det nye bygget står ferdig, skrus satsingen på livsvitenskap opp flere hakk, sier Solberg.Også forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V) deltok på markeringen.– Livsvitenskapsbygget skal fremme omstilling og vekst, og det vil huse det beste og mest moderne utstyret som kreves for å drive forskning i verdensklasse, slo hun fast.Livsvitenskapsbygget skal etter planen kun ha halvparten så stort klimagassutslipp som et standardbygg av samme størrelse. Overskuddsenergi fra nabobygget skal også utnyttes, og i tillegg legges det opp til å kunne produsere lokal, grønn elektrisitet fra en solcellepark på taket.(©NTB)