Trygve Hegnar: Boligskattemaset

Trygve Hegnar: Boligskattemaset

De fleste kjenner hvordan eiendomsskatten svir.

Regjeringen har i budsjettet for i år senket maksgrensen for eiendomsskatt fra 7 til 5 promille, og satsen skal senkes ytterligere til 4 promille. ­I Granavolden-plattformen som de fire partiene er enige om, står det klart: «Eiendomsskatt er en usosial form for skatt som rammer uavhengig av betalingsevne. Regjeringen vil derfor fortsette å redusere eiendomsskattesatsen og skattegrunnlaget».Norges beste samfunnsøkonom, og en av de beste analytikere uansett klasse (ifølge Kapital), Harald Magnus Andreassen, er helt oppgitt over regjeringen, og i E24 tar han helt av, og sier at «det er den mest sosiale skatten vi har».Andreassen har bommet på boligprisene de siste 15 årene (godt gjort), og denne uttalelsen bedrer neppe statusen når det gjelder eiendom og skatt.At rik og fattig, yrkesaktiv eller pensjonist, formuende eller ikke uformuende, skal betale samme skatt i kroner for hytte eller bolig, kan neppe betegnes som «sosialt».Det er mulig det ikke kan finnes tegn eller bevis for at det er skadelig med eiendomsskatt, men 80 prosent av husholdningene eier sine boliger, så de fleste kjenner hvordan eiendomsskatten svir.Vi vet ikke om Harald Magnus Andreassen fleiper med E24 når han sier at eiendomsskatten er «mer treffsikker når det gjelder nullskatteytere», men uansett er det useriøst. Selvfølgelig blir det mer skatt fra eiendomsskatt enn for eksempel lønnsskatt hvis lønnen, av forskjellige grunner (ledighet, tap i næring osv.) er null et år. En sosial skatt blir det likevel ikke.Det er også svært luftig å hevde at eiendoms­skatten «gir uheldige incentiver til å gjemme pengene i bolig fremfor å investere i næringslivet» og at det kan «gi risiko for boligkrakk» (E24).Gjemme pengene i bolig? Komisk. Faktum er at vi i Norge har et boligmarked i god balanse, det er knapt usolgte boliger, og det er – heldigvis – kjøpere til det meste. Dette takket være vårt velferdsnivå, lønnsutvikling, lav ledighet, befolkningsvekst og et skatteregime som favoriserer bolig.Denne idyllen vil Harald Magnus Andreassen torpedere ved å foreslå at «dagens ordning for fradrag for gjeldsrenter på boliglånet skrotes». Alle som har basert seg på dagens «modell», skal få økonomien satt på hodet.Og det er ikke sikkert at «de som har størst bolig, får mest subsidier» (Magnussen), for de med de dyreste og største boligene låner vel relativt mindre til bolig?Regjeringen hører i hvert fall ikke på samfunns­økonomene, for statssekretær Jørgen Næsje (FrP) sier at «vi skal fortsette å kjempe mot ­eiendomsskatten. Folks hus og hjem skal ikke være et skatteobjekt, og folk bør fortsatt få fradrag for renten».Om dette – som sjeføkonom Jan Ludvig Andreassen i Eika Gruppen, som også alltid bommer på boligprisene, sier – fører til «overinvestering» i boligmarkedet, er ikke sannsynlig. Foreløpig går det bra med både priser, etterspørsel og gjelds­håndtering.Never change a winning team.Det ser heller ikke ut som næringslivet har fått for lite kapital på grunn av nye boligblokker.Penger er det nok av. Boliger, til eie og utleie, har det ofte vært mangel på.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også