Generalforsamlingen i NSB har godkjent nytt navn

Generalforsamlingen i NSB AS vedtok fredag å endre selskapets navn til Vygruppen AS, som er morselskapet i konsernet.

– Generalforsamlingen har godkjent det nye navnet vårt, Vy, og vi gleder oss til å ta det i bruk, sier styreleder i Vy Dag Mejdell.NSB og Nettbuss tar i bruk det nye navnet 24. april. Da blir NSBs app og nettside erstattet med Vy-appen og vy.no, og arbeidet med å endre utseendet på busser, tog og bybiler starter.De ansatte får nye uniformer til høsten. Mot slutten av året vil det være mulig å kjøpe buss- og togbillett på samme sted.– Vårt nye navn forplikter. Vy sier både noe om at vi har store ambisjoner på vegne av kundene og samfunnet, og at vi skal gi deg gode reiseopplevelser. Nå er det vår oppgave å fylle merkevaren Vy med innhold, sier konsernsjef i Vy Geir Isaksen.12. mars ble det kjent at Norges Statsbaner (NSB) går inn for å samle persontog- og bussvirksomheten under en felles merkevare med navnet Vy.– Et enstemmig styre i NSB, inkludert representantene til de ansatte, mener det er riktig å endre navn. Jeg har sagt at jeg ikke vil motsette meg ønsket til styret, sier samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp).Vygruppen AS er heleid av staten ved Samferdselsdepartementet.(©NTB)


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også