Giske frykter politisk motiverte NRK-kutt

Forslaget om at NRKs inntekter kreves inn over statsbudsjettet kan gjøre rikskringkasteren mer sårbar for politisk motiverte kutt, mener Aps Trond Giske.

Torsdag la kulturminister Trine Skei Grande (V) fram regjeringens forslag til ny finansiering av NRK og utformingen av mediestøtten. Blant annet skal dagens lisensordning for NRK avvikles 1. januar 2020, og erstattes med en ny finansieringsform direkte over statsbudsjettet.Giske, som er Arbeiderpartiets mediepolitiske talsperson, er kritisk til dette forslaget.– Arbeiderpartiet frykter at forslaget om at NRKs inntekter skal kreves inn over statsbudsjettet kan gjøre NRK mer sårbar for politisk motiverte kutt i inntektene og svekkelse av den armlengdes avstanden til NRK, sier han til Kampanje.I vurderingen av spørsmålet om hvordan NRKs inntekter skal tas inn, vil Arbeiderpartiet legge vekt på at pengene til NRK skal bli «innelåst» gjennom forpliktende flerårige vedtak, og skjermes mot å bli en brikke i budsjettforhandlinger, fortsetter han.– For mediebedriftene er det viktig med langsiktige og stabile rammebetingelser. Derfor ønsker Arbeiderpartiet en bred enighet om mediepolitikken som kan stå seg gjennom skiftende stortingsflertall og regjeringer, sier Giske, og legger til at han ønsker et bredt mediepolitisk forlik på Stortinget.Grande understreker på sin side at finansiering over statsbudsjettet ikke har vært problematiske for offentlige allmennkringkastere i andre land, og at rammene for NRK-tilskuddet nå skal legges for fire år av gangen.(©NTB)