Helsepolitikk blir stadig viktigere for norske velgere – Ap gis best skussmål

Halvparten av norske velgere mener helsepolitikken er avgjørende for hvem de stemmer på i høst. Ap anses som best på helse, mens regjeringen får terningkast 3.

Publisert 31. mars 2019 kl. 09.42
Oppdatert 29. aug. 2019 klokken 20.06
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 338 ord
52 prosent av norske velgere mener at helsepolitikken vil være avgjørende for hvilket parti de skal stemme på i høstens kommunestyre- og fylkestingsvalg. Det kommer fram i markedsanalysebyrået Kantar TNS' helsepolitiske barometer for 2019.Samtidig synes færre enn i fjor at regjeringens helsepolitikk er god. Regjeringen får terningkast 3,2 for sin innsats for å skape et bedre helsevesen. Det er en nedgang på 0,2 det siste året.Det som ligger til grunn for misnøyen med regjeringen, er blant annet fastlegeordningen, bemanningssituasjonen og arbeidsforhold, sviktende eldreomsorg og privatisering.De som sier seg fornøyde med regjeringens politikk begrunner dette blant annet med egne erfaringer, at de er fornøyde med behandlingen de har fått.Helsesektoren må prioriteres47 prosent svarte at helsepolitikken var avgjørende for hvem de stemte på ved stortingsvalget i 2017. Helsepolitikken har dermed fått større betydning for lokalvalget til høsten.Det er også flere og flere som mener at de største utfordringene Norge står overfor ligger innen helse og omsorg. Dette feltet kommer foran både klimaendringer og innvandring og integrering.44 prosent svarer i 2019 at helse er viktigst mot kun 26 prosent for tre år siden. Det er ikke målt en høyere andel siden 2013 (47 prosent).I samtlige velgergrupper er det økende oppslutning om at helse og omsorg er blant de største utfordringene i Norge, foruten i MDG.Ap best – Høyre nedFlest, 22 prosent, mener Arbeiderpartiet har den beste helse- og omsorgspolitikken, opp fra 17 prosent i 2018. 12 prosent mener Høyres helsepolitikk er den beste, en nedgang fra 15 prosent året før.Det er bred enighet (65 prosent) om at det må brukes mer midler på helse og dette gjelder samtlige velgergrupper.Flest (29 prosent) mener også at helse og omsorg må prioriteres i statsbudsjettet dersom regjeringen må velge mellom ulike samfunnssektorer.Blant Høyre-velgere mener 25 prosent at helse og omsorg må prioriteres, opp 3 prosentpoeng fra 2018. 31 prosent av Frps velgere vil prioritere sektoren, opp 7 prosentpoeng fra året før.33 prosent av Ap-velgere mener at helse må prioriteres. Det er opp 1 prosentpoeng. 30 prosent av Sps velgere (opp 14 prosentpoeng) vil prioritere helse.(©NTB)