Det er med stor interesse vi ser at tidligere sentralbanksjef Svein Gjedrem, som nå er professor II og styreleder for Helse Sør-Øst, er meget aktiv for å få lagt ned Ullevål sykehus.Han er ikke alene om det, for planene om et nytt regionsykehus i Oslo ble lagt allerede i 2013, og et vedtak om nedleggelse av Ullevål sykehus og bygging av et nytt sykehus på Gaustad-tomten ved siden av Rikshospitalet, ble fattet i 2016.Så sent som i desember i fjor, ble beslutningen vedtatt igjen og helseminister Bent Høie (H) stilte seg bak vedtaket. Ullevål skal legges ned og den enorme tomten selges til høystbydende.Samtidig skal Aker sykehus bygges ut og om til et lokalsykehus for Groruddalen, og dette haster for Aker er vanskjøttet i flere tiår.Men så var ikke alt klart likevel, og det stilles nye spørsmål om klokskapen i å legge ned Ullevål sykehus. Senest for et par dager siden var det også full høring i Stortinget.Svein Gjedrem er irritert og vil egentlig ikke utrede mer, men aller nådigst har han sagt at styret i Helse Sør-Øst kan «belyse» saken en gang til. Det er tynt og høres tynt ut.Sosialøkonomen Gjedrem har en merkelig tilnærming til Ullevål og rehabilitering av Aker. Han sier nemlig at det ikke kan bli et nytt sykehus på Gaustad-tomten eller oppstart på Aker før Ullevål er nedlagt og solgt. Staten (Helse Sør-Øst) trenger nemlig de 7-8 milliarder et salg kan gi.Det enkleste: Alle mener at det må bygges på Aker, og da bør vel man komme i gang før et eiendomssalg av Ullevål er i havn? Det et snakk om finansieringen og ikke kostnader. Aker blir bra.Gaustad er sikkert også et bra sted, men vi vet at det må bygges mye i høyden fordi tomten er liten og smal. Noen spøker med at «det er bedre å bruke heis enn sparkesykkel.» Mon det?Ullevål sykehus, derimot, har en fantastisk tomt, ligger geografisk bra til og det sies at en veldig stor del av bygningsmassen kan videreføres og brukes etter ombygging. Hvorfor da selge til utbyggere og satse på en tomt som allerede i utgangspunktet er (for) liten?Det er ikke lett å forstå.Fagmedisinske eksperter får diskutere det medisinske og de helsefaglige tilbudene hvis man har Rikshospitalet, Radiumhospitalet, Aker og Gaustad eller Ullevål, og det er mange hensyn å ta. Pasientene og helsepersonalet kommer først.Det minst viktige er om salget av Ullevål skaffer penger. Svein Gjedrem tar feil når han sier at dette salget avgjør både Gaustad og Akers skjebne. Styremedlemmene har nok vært litt for imponerte av en styreleder som har vært finansråd og sentralbanksjef.Blir det ikke bygget på Gaustad-tomten, har jo den tomten en verdi, og i Norge i dag er det ikke finansieringen som er (bør være) flaskehalsen når hovedstadens sykehusstruktur skal legges for de neste 100 årene.Man behøver bare ta en kort tur rundt på Ullevål sykehus for å se hvor attraktiv tomten er, og hvordan det kan bygges ut.Ullevål sykehus bør absolutt ikke selges. Blokker på 12–13 etasjer på Gaustadjordet bør ikke være et alternativ.Svein Gjedrem har rotet det til med sine pengekrav og tomtesalg.