Politiet henlegger saken om filmingen av Waras hus

Politiet skrinlegger også etterforskningen av omstendighetene rundt filmingen av huset til justisminister Tor Mikkel Wara (Frp).

- Vi har forståelse for fornærmedes opplevelse av å ha blitt krenket, men etter en samlet vurdering av saken egner den seg neppe for straffesporet, opplyser Oslo politidistrikt tirsdag kveld.Fra før har politiet kommet til at bildene som Black Box Teater viste av huset til Wara og hans samboer Laila Anita Bertheussen, heller ikke var ulovlige. Dermed er Bertheussens anmeldelse av teateret i desember i sin helhet lagt bort uten straffeforfølging.Det siste temaet handlet om hvorvidt selve omstendigheten rundt filmopptakene var omfattet av straffelovens forbud mot hensynsløs atferd og krenkelse av andres fred.Hele saken henlagtBertheussens forsvarer, advokat John Christian Elden, poengterte i en kommentar til den første henleggelsen at det nettopp var dette – innehentingen av bildematerialet og filmingen mot soverom på privat eiendom – som var kjernen i anmeldelsen mot teateret.- Etter en helhetlig vurdering er også dette forholdet henlagt fordi vi og Oslo statsadvokatembeter mener det ikke lenger er rimelig grunn til å undersøke om det foreligger et straffbart forhold, heter det i politiets pressemeldingSamboeren siktetBertheussen ble i forrige uke siktet av Politiets sikkerhetstjeneste (PST) for å ha diktet opp en en straffbar handling etter at familiens bil brant natt til 10. mars.Bertheussen er ikke siktet for de tidligere hendelsene utenfor parets hjem siden desember i fjor, men PST ser hendelsene i sammenheng.Justisministeren er innvilget permisjon fra vervet på ubestemt tid mens politiet etterforsker saken mot samboeren.


Les også