Regjeringspartiene og SV sikrer myrforbud - Sp raser

Stortingets næringskomité innstiller på et generelt forbud mot nydyrking av myr, med begrenset adgang til dispensasjon. – I praksis totalforbud, mener Sp.

Innstillingen er i tråd med forslaget fra regjeringen. En av Venstres klimaseire i Granavolden-forhandlingene med Høyre, KrF og Frp var nettopp vern av myr.I forslaget næringskomiteens flertall stilte seg bak torsdag listes det opp en rekke strenge krav til hvem som skal dispensasjon fra forbudet, og det understrekes at dette kun skal gis i «særskilte tilfeller».Arbeiderpartiet og Senterpartiet gikk imot flertallets innstilling og ønsker ikke et generelt forbud mot nydyrking av myr på nåværende tidspunkt. Sistnevnte parti advarer kraftig mot forskriften næringskomiteen anbefaler Stortinget å vedta.– I praksis er dette et totalforbud mot nydyrking av myr. Dispensasjonsadgangen som regjeringspartiene går inn for er snever og byråkratisk. Dette stikk i strid med signalene som er gitt i mediene fra regjeringspartiene, sier stortingsrepresentant Geir Pollestad (Sp) til Bladet Vesterålen.Forbudet mot nydyrking av myr vil ramme muligheten til nydyrking i store deler av landet, men særlig i Nordland og Møre og Romsdal er konsekvensene store, framholder han.– H, Frp, KrF og V gjør et stort inngrep i den private eiendomsretten og reduserer muligheten til å produsere mat. Det mest absurde er at regjeringspartiene går mot å dyrke mat på myr, men det skal fortsatt være lov å bygge parkeringsplasser og kjøpesenter på myr. Dette er symbolpolitikk, kun egnet til å plage folk, sier Pollestad.SVs representant i komiteen, Torgeir Knag Fylkesnes, stemte for «myrforbudet» sammen med regjeringspartiene. Han merket seg imidlertid i likhet med Sp at forbudet ville vært «mindre inkonsekvent» dersom det gjelder alle samfunnssektorer og ikke bare landbruk.(©NTB)