Sanner: – For mange faller utenfor

Høyres nestleder Jan Tore Sanner er bekymret for de mange som faller utenfor i samfunnet.

Politikk

– Vi må være oppmerksomme på utviklingstrekk som kan sette våre felles verdier under press, sa Sanner da han lørdag innledet til debatt om Høyres nye prinsipprogram på landsmøtet på Gardermoen.– En ting som bekymrer og opptar meg er at for mange faller utenfor, sa nestlederen og ramset opp ulike grunner til utenforskap: ikke fullført utdanning, mangel på grunnleggende norskkunnskaper, rus eller psykiske problemer og manglende kompetanse i arbeidslivet.Dette er reelle problemer som Høyre må ta tak i, sa nestlederen, som ikke uventet understreket at Høyre er partiet med de rette svarene.Det nye prinsipprogrammet skal gjelde for de neste elleve årene. Blant ting det ventes debatt om, er aktiv dødshjelp, pappaperm, skroting av øvre aldersgrense i arbeidslivet og en handlingsregel om at minst 2 prosent av bruttonasjonalprodukt (BNP) skal settes av til forsvaret.Også forslag om tiggerforbud, gratis p-piller til jenter under 16 år og fraværsgrense i ungdomsskolen er ventet å skape debatt.(©NTB)

jan tore sanner
høyre
høyres landsmøte
Nyheter
Politikk