Trygve Hegnar: Bønder og bommer

Trygve Hegnar: Bønder og bommer

Senterpartiet fosser frem for tiden, og har på en meningsmåling en oppslutning på 15 prosent, og partiet vil ikke stoppe der. Sp har derfor besluttet å konkurrere med FrP om å være mest bilvennlig .......

Dette var Trygve Hegnars leder i Finansavisen torsdag 28. februar 2019.Bønder i distriktene har langt færre bompengestasjoner å betale til enn bilister i byer og tettbygde strøk, men likevel har Senterpartiet klaget på kostnader ved bilbruk fordi, og det er jo faktisk et poeng, bønder og andre bilister i distriktene har nemlig ikke et kollektivtilbud (bortsett fra et beskjedent busstilbud, kanskje).Bønder har heller ikke elbiler. Avstandene er lange og bønder har alltid noe å frakte. Bønder bruker stort sett diesel, og går derfor imot høyere miljøavgifter på diesel.Senterpartiet fosser frem for tiden, og har på en meningsmåling en oppslutning på 15 prosent, og partiet vil ikke stoppe der. Sp har derfor besluttet å konkurrere med FrP om å være mest bilvennlig, og det er jo en stor utfordring.FrP har ønsket å avskaffe alle bomstasjoner, men det er helt håpløst, og nå er politikken mer å beholde bomstasjonene, men sørge for at inntektene fra bompenger (av totale inntekter) går relativt ned når finansieringen skal skaffes og staten skal bidra. Hadde FrP hatt regjeringsmakten alene ville det blitt andre boller, heter det på FrP-hold. Det er en billig argumentasjon.Nå trenger staten pengene.Sp, på sin side, sier at vi har i dag «et avgiftssystem som rammer vanlige mennesker som lever vanlige liv» (stortingsrepresentant Siv Mossleth).Derfor vil Sp avskaffe bompengestasjonene, heter det, og trolig regner Sp med at de kan oppnå stemmer fra bompengemotstandere i Oslo, Bergen og Sandnes.Sps forslag til inndekning av tapte bompengeavgifter er å innføre veiprising, men et forslag om å utrede dette er allerede avvist av Stortinget.Likevel hevder Sp at dette vil være «mer rettferdig og reelt sett føre til mindre avgifter for dem som er avhengig av bilen.»FrP som ikke vil miste posisjonen som landets bilparti, reagerer sterkt, og stortingsrepresentant Dagfinn Henrik Olsen sier at «folk i distriktene vil med veiprising måtte betale for kollektivtransport i Oslo. Du fjerner bommene, og smører regningen utover hele landet.»Det er ganske godt sagt. «Veiprising er i praksis et lite taksameter som registrerer hvor du kjører, hvor langt du kjører og når du kjører. Hverken hyggelig for lommebok eller personvern» (Olsen).En enkel bruk av GPS-data.Bompengeinntektene kommer derimot fra bestemte veier og strekninger man bruker, og lånet til finansieringen betales ned av bompengene til lånet er nedbetalt, og da skal i prinsippet bommene fjernes.«Jeg er redd for at veiprising vil kunne bli en gyllen mulighet for avgiftshungrige politikere som vil skru opp prisen etter eget forgodtbefinnende», sier Olsen.Regjeringen vil derfor se på om ny teknologi kan erstatte bompenger.Det skal man ikke utelukke, men da ser man veldig langt frem. Bomstasjonene forsvinner ikke så lett.Senterpartiet har neppe funnet nøkkelen til å fiske FrP-velgere over til seg. Det ser nesten ut som om Sp ikke helt har skjønt hva effektiv veiprising egentlig er.Bompenger er vi alle imot, men vi betaler hvor vi må. Og bøndene slipper jo.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også