I et  til finansminister Siv Jensen (Frp), spør Senterpartiets stortingsrepresentant Geir Pollestad om statsråden vil endre eller trekke mandatet til utvalget, på grunn av det han kaller «tilnærmet en total motstand blant de politiske partiene» mot såkalt lakseskatt.Jensen  at Havbruksskatteutvalget vil fortsette sitt arbeid etter fastsatt plan, og at utvalget skal belyse flere spørsmål.– Det er derfor nyttig at Havbruksutvalget fullfører sitt arbeid slik Stortinget og regjeringen har bedt om, også om det konkluderes med å ikke gå videre med saken, svarer finansministeren.Ferdig i novemberDen siste tiden har debatten rast om fiskeoppdrettere skal betale en såkalt grunnrente for utnyttelsen av felles naturressurser, populært kalt lakseskatt.I dag er det bare olje og vannkraft som betaler skatt på det økonomene kaller grunnrente, det vil si de ekstra inntektene selskapene har ved å utnytte en naturressurs.I fjor vår behandlet Stortinget saken på nytt og vedtok å sette ned et utvalg som skal vurdere endringer i skattesystemet for fiskeri- og havbruksnæringen. Utredningen skal ligge klar i november.MotstandDe siste ukene har både Høyre og Venstre på sine landsmøter gått imot å innføre en såkalt lakseskatt, i god tid før utvalget nedsatt av regjeringen kommer med sin utredning.Frp har hittil vært kritisk til lakseskatt, og for noen uker siden sa Frps landsstyre enstemmig nei til lakseskatt. I KrF er det ventet debatt om skatten på landsmøtet.Blant partiene for øvrig er Senterpartiet imot lakseskatt, også i Arbeiderpartiet har det vært laber entusiasme, men partiet venter med å bestemme seg til utvalget er ferdig med utredningen sin.Det er SV som i utgangspunktet foreslo en produksjonsavgift eller grunnrentebeskatning for lakseoppdrett.(©NTB)